I Am Stuck On Amawlematly, 'Cause Amawlematly'S Stuck On Me. - The World'S Local Amawlematly.

På andra sidan sjön stod kon

På andra sidan sjön stod kon och betade i lugn och ro. Mårten tittade bakåt på kohagen och försökte beräkna hur långt kon simmat. det hade han aldrig trott hon skulle klara. nu gällde det att få hem kon också. Han rodde hem igen och letade rätt på ett rep. Sedan rodde han åter igen över till andra sidan av sjön. Band repet om halsen på kon som stod och åt gräs och tittade på honom. Kon följde snällt med. Han band fast repet i båten och så simmade kon efter båten tillbaka till de andra korna i hagen. Sedan den gången visste han var kon befannsig om hon var borta. Gräset såg tydligen bättre ut på andra sidan sjön. det var nog så kon tänkte.