I Am Stuck On Amawlematly, 'Cause Amawlematly'S Stuck On Me. - The World'S Local Amawlematly.

Goda drycker

När man skall komma åt goda drycker så tycker jag att det handlar om att få något som gör att alla kan göra det som verkligen behövs och det handlar speciellt om att få det som alla vill ha. Ja, det är verkligen bra med att kunna få allt som man vill ha till ett bra pris med just för att ölen kan vara väldigt dyr ibland. Men Öl i Stockholm kan finnas i goda kvantiteter och jag anser att man skall göra allt man kan för att på det sättet kunna göra något för alla som vill och kan. Ja, det handlar speciellt om att få något som är bra.